FINANTSVÕIMEKUSE RADAR

Finantsvõimekuse radar

Finantsvõimekuse radari eesmärk on kirjeldada KOVide finantsseisundit ning selle jätkusuutlikkust. Ühtlasi võimaldab see nii keskvalitsusel kui ka kohalikul kogukonnal tuvastada finantsraskustesse sattumise ohtu varajases staadiumis, suurendades seeläbi avaliku raha kasutamise efektiivsust ja läbipaistvust.

Finantsvõimekuse radar koosneb 17 näitajast, mis on jaotatud vastavalt kirjeldusvõimele viide kategooriasse: lühiajaline maksevõime, pikaajaline maksevõime, iseseisvus, paindlikkus ja jätkusuutlikkus.

KUIDAS KASUTADA:

Veergu B  saab sisestada kõigi linnade-valdade nimed ( nt Tartu linn, Sõmeru vald jt) ja vaadata ka nende võimekust.

Muuta saab ka aastat!

Kõik näitajad, mis jäävad „punase" ringi sisse on head, mis ületavad on ohumärgid. Radari parempoolses osas ka põhjalik seletus iga näitaja kohta.

Klõpsates hiirega näitajate tippudele  avaneb võrdlus eelneva kolme aastaga ( kollane) ja keskmine väärtus, 2016. aasta näitaja (või mõne muu valitud aasta) väärtus on toodud sulgudes.

Riigi keskmised näitajad (lillad täpid) avanevad samuti hiire klõpsuga tippudel ja nähtavale ilmub vastav väärtus.

HALJALA VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2017-2020

Haljala Vallavalitsuse 05.09.2016 a. istungil kiideti heaks ja esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu.

Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 13.septembri 2016.a koosolekult toetati vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu "Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020" esitatud kujul.

Haljala Vallavolikogu kinnitas "Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020" 20. septembril 2016.a määrusega nr 58.

Eelarvestrateegia lahutamatuks osaks on Microsoft Office Exceli programmis koostatud  vormid 

Haljala valla eelarvestrateegia aastateka 2016-2019

30.09.15

Haljala Vallavolikogu istungil 22.09.2015.a kinnitati Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019.

 

Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019.

Eelarvestrateegia lahutamatuks osaks on Microsoft Office Exceli programmis üles ehitatud vormid 

 

Menetluse käik: 

1. Haljala Vallavalitsuse 09.09.2015.a istungil  kiideti heaks Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 eelnõu ja esitada see volikogule kinnitamiseks.

2. 11.09.2015.a koosolekul Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon toetas eelnõud esitatud kujul.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla eelarvestrateegia 2015-2018

26.09.14

Haljala Vallavolikogu 23.09.2014.a määrusega nr 17 kinnitati 

Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

 

10.09.2014.a esitas vallavalitsus volikogule menetlemiseks

Haljala valla eelarvestrateegia 2015-2018 (eelnõu)

12.09.2014.a majadus- ja rahanduskomisjon toetas eelnõud esitatud kujul

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014 - 2017

Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014 - 2017: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/428092013022