Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Sotsiaaltöötaja

Urve Vogt

327 8226, 5656 6931

urve.vogt@haljala.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Malle Laos

327 8226, 5660 6850

malle.laos@haljala.ee

Lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Merje Mitt

327 8224,

5344 8069

merje.mitt@haljala.ee

Lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Helgi Vassar

327 8224, 5344 8069

helgi.vassar@haljala.ee

 

Tasuta lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.
 
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine"
 
Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, võib julgelt kontakte jagada. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja rehabilitatsiooniplaan.
 

Igasuguste lisaküsimuste korral palun kirjutage gahtlin@gmail.com või keili.kollamaa.rander@gmail.com

 

Gähtlin Leppänen
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Lapsehoiuteenuse koordinaator
Tel: 5884 1084

 

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele, lähedastele, sõpradele. Ühtlasi julgustab kampaania täiskasvanuid rohkem märkama lapsi ning neile tähelepanu pöörama.

„Kõik algab jagamisest ja rääkimisest. Selleks, et oma mõtteid jagada või probleemi lahendada, on vaja see endast välja saada, rääkida," ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik ning lisas, et meil kõigil on hääl, oma arvamus, aga vahel seda lihtsalt ei kuulata ega märgata.

„Kampaaniaga kutsume lapsi ja noori jagama oma mõtteid ning rääkima nii muredest kui ka rõõmudest. Teeme ennast kuuldavaks, nii saame leida parima lahenduse," rääkis Liblik kampaania ideest. „Samuti soovime kampaaniaga meelde tuletada lastevanematele ja kõigile lapsi ümbritsevatele täiskasvanutele, et nad võtaksid igapäevaselt laste jaoks aega ja kuulaksid neid. Oluline on olla lastega ja laste jaoks siin ja praegu, sest meie laste lapsepõlv on täna," sõnas Liblik.

Kui mure jääb jagamata või ei ole leidnud lahendust on lasteabitelefon 116 111 ja kodulehekülg www.lasteabi.ee see koht, kust saada nõuandeid ja ideid, kuidas probleemi lahendada. Eesti, vene ja inglise keeles telefoni teel ja ka kirjalikult (e-post, chat, skype) nõustamist pakkuv lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta. Soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. 

Sotsiaalkindlustusameti ja Lasteabitelefoni poolt tellitud kampaania koosneb interneti- ja välireklaamist, tele- ja raadioklippidest ning see kestab neli nädalat. Kampaania ideelahenduse on teinud strateegiaagentuur La Ecwador.

Vaata lisainfot www.lasteabi.ee ja www.facebook.com/lasteabi.

Kontakt:

Eve Liblik, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht, 640 8110

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370

Kiri lapsevanemale: Kasvatame lapsi koos

Vanemal lasub lapse kasvatamisel tohutu vastutus. Lapsevanemal on õigused ja kohustused, mida täita, kuid see ei tähenda sugugi, et igaüks peab oma last ise kasvatama ja oma muredega üksi hakkama saama.

Oma töös noorsoopolitseinikuna puutun kokku väga erinevate inimestega. Meil kõigil on oma maailmapilt ja väärtushinnangud, lastel on need alles välja kujunemas. On oluline kokku leppida, milline on meie ühine missioon, et tagada laste hea ja turvaline areng ning milliseid väärtusi me lastele edasi anname. Need väärtused peavad väljenduma meie endi käitumises, tegevuses ja hoiakutes. Minu jaoks on kõige olulisem väärtus koostöö - eelkõige koostöö koduga.

Politsei võib lastele rääkida, mis on õige ja mis vale, kuid väga oluline on eeskujude olemasolu kodus. Ennetustegevuses räägime palju sõltuvusainete kahjulikkusest. Lapsed küll kuulavad, kuid see teadmine ja uskumus kõigini ei jõua, sest nende peres suitsetatakse ja tarvitatakse alkoholi. „Kuidas saab suitsetamine kahjulik olla, kui minu isa tõmbab paki suitsu päevas?"„Miks on alkoholi liigtarvitamine paha, kui meil kodus joovad vanemad igal nädalavahetusel?"„Miks ma ei või koolikaaslast lüüa, kui meil kodus lüüakse?"„Miks ma ei või vahetunnis suitsetamas käia, kui ma kodus võin suitsu teha?"

Hea lapsevanem. Mõistame koos alaealistesõltuvusainete tarvitamise hukka.Ära anna oma lapsele tubakatooteid või alkoholi. Ära luba võõral neid lapsele osta.Austame iseennast ja teisi meie ümber. Oleme üksteise suhtes hoolivad ja abivalmis. Näitame lastele, et liikluses on turvalisem osaleda, kui me ise liikluseeskirju täidame. Pimedal ajal kinnitame jope külge helkuri ning kanname seda uhkusega. Motiveerime last kooliga koostööd tegema, suhtleme aktiivselt õpetajatega  ning otsime lahendusi, mitte süüdlasti. Õpetame lapsele elementaarset viisakust, eneseväljendust ja argumenteerimisoskust. Õpetame neid konflikte lahendama hea sõna, mitte vägivallaga. Last ei tasu politseiga ähvardada. Politsei töö on turvatunde loomine ning abi osutamine. Noorsoopolitseinik ei ole karistaja, vaid pigem abistaja ja suunaja.

Riina Kaur       

Noorsoopolitseinik

Haigekassa blankette ja vorme saab uuest aastast täita valla sotsiaaltöötaja juures

16.11.16

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole enam postkontorites seda teenust. Kuid muretsema ei pea - kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik kus nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida avalduste täitmisel. Eriti oluline on see piirkondades, kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad või nendele, kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.

Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud dokumendid saata. Haigekassa meeskond on viimastel kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste ning murede korral aidata. Küsimuste või murede korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669 6630.

Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust muutub süsteem, kus edaspidi haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab automaatselt oma hambaravi eest tasudes soodustuse.

Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates 01.01.2017 haigekassa blankettide väljastamise ja edastamise. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda Eesti haigekassa blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi täita ja edastada.

 

Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalus lisaks oma kohalikule omavalitsusele:

Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid

 

Toimetaja: RIINA MUST

Vanemlusprogramm "IMELISED AASTAD"

Haljala Vallavalitsus korraldab koostöös Tervise Arengu Instituudiga vanemlusprogrammi „Imelised aastad". Programmi on oodatud osalema 3-8 aastaste lastega pered, kelle lastel on mõningaid käitumisprobleeme nt. kohatine agressiivne käitumine, ilmingud käitumisest, mis võivad viidata hüperaktiivsusele, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus.  Igast perest  on oodatud osalema 2  täiskasvanut (parimal juhul ema ja isa aga osaleda võivad ka lapse kasvatamisega kokku puutuvad pereliikmed või lähedased ). Koolitus kestab 16 nädalat ja toimub 1 kord nädalas 2-2,5 tundi. Koolituse ajaks on organiseeritud lastehoid ja toitlustamine. Koolitusgrupi suurus 14 inimest (7 peret). Enne koolitust viivad grupijuhid läbi intervjuu koolitusel osalejatega.

 

Kui Teil tekkis huvi osaleda sellel koolitusel ja te vastate nendele nõutud kriteeriumitele, siis palun võtke ühendust Haljala valla lastekaitse spetsialisti Helgi Vassariga kas telefonitsi: 3278224; 53448069 või e-posti teel: helgi.vassar@haljala.ee